Dejan Ognjanović


Dejan-OgnjanovicRođen u Nišu, Srbija, 30.01.1973. Živi u Niškoj Banji.

Završio Gimnaziju Stevan Sremac u Nišu (1992), diplomirao na grupi Anglistika Filozofskog fakulteta u Nišu (1996), gde je i stekao zvanje magistra filoloških nauka (“Gotski motivi u delu Edgara Alana Poa”, 2009). Na istoj grupi radio je kao asistent na predmetu Američka književnost (1999-2009). Doktorirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu sa temom „Istorijska poetika horor žanra u anglo-američkoj književnosti“ (2012). Bio je stipendista programa “Junior Faculty Development Program” na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju, SAD (2003-2004) iz oblasti Američkih studija (American Studies).

Kratke priče objavljivao je u brojnim časopisima i antologijama. Autor je, za sada, dva romana – „Naživo“ (2003) i „Zavodnik“ (2014). Pored proze, piše i eseje, naučne radove i filmsku i književnu kritiku, te studije iz oblasti horor književnosti i filma.

Objavio studije Faustovski ekran: đavo na filmu (2006), U brdima, horori: srpski film strave (2007), Poetika horora (2014) i zbirku eseja Studija strave (2008).

Njegovi radovi na temu filma objavljeni su i u nizu knjiga u SAD i Engleskoj (najnoviji u antologiji: Digital Horror: Haunted Technologies, Network Panic and the Found Footage Phenomenon, IB Tauris, 2015). Stalni je saradnik filmskih časopisa Ekran (Slovenija) i Rue Morgue (Kanada) i strip izdavača „Veseli četvrtak“.

Objavljivao radove na teme književnosti i filma, književne i filmske kritike i prevode sa engleskog u časopisima Književna istorija, Letopis matice srpske, Philologia, Zbornik FDU, Philologia Mediana, Polja, Gradina, Sveske, Severni bunker, Plima plus, Ulaznica, Niški analitičar, kao i u kulturnim dodacima dnevnih listova Politika, Večernje novosti i Danas i na veb portalu Popboks.

Bio je zamenik glavnog i odgovornog urednika filmskog časopisa Filaž. Urednik je edicije „Poetika strave“ u izdavačkoj kući Orfelin.

Nacrtao je strip Transcendence (Necro Publications, 2003), prema istoimenoj priči i scenariju Edvarda Lija i Džona Pelana.

Priredio zbirku najboljih priča H. F. Lavkrafta, Nekronomikon (2008; 2012) i zbornik Novi kadrovi: skrajnute vrednosti srpskog filma (sa Ivanom Velisavljevićem; 2008).

Priredio je i temate o američkim piscima Embrouzu Birsu (Gradina br. 25, 2008), Hauardu F. Lavkraftu (Gradac br. 171-172, Čačak, 2009) i Vilijamu Barouzu (Gradac, 173-174, 2010), kao i izbor srpskih priča fantastike (Pressing br. 47, Niš, 2005) i temat o demonologiji (Gradina br.16, 2006).

Sa engleskog je prevodio E. A. Poa, H. F. Lavkrafta, V. Barouza, Džojs Kerol Outs, Popi Z. Brajt, M. R. Džejmsa, kao i više eseja i drugih nebeletrističkih tekstova.

Dobio nekoliko nagrada za književnu kritiku i esejistiku:

  • Prva nagrada za književnu kritiku (Gradina, Niš, 2004);
  • Treća nagrada za esej (Ulaznica, Zrenjanin, 2005),
  • Prva nagrada za esej (Ulaznica 2006),
  • Nagrada na konkursu za neobjavljenu esejističku knjigu za ediciju Istok-Zapad (Zaječar, 2006).

Prikaze knjiga i filmova na engleskom pisao za nekoliko inostranih sajtova kao što su Kung Fu Cult Cinema, Twitch, Beyond Hollywood, Quiet Earth, kao i za svoj blog The Temple of Ghoul. Urednik je popularnog bloga na srpskom jeziku The Cult of Ghoul.