Miloš B. Tomaš


Miloš B. TomašMiloš B. Tomaš je rođen 1983. u Beogradu. Završio je Petu beogradsku gimnaziju. Po profesiji je socijalni radnik, trenutno aktivan u NVO kao socio terapeut i internet savetnik. Bavi se muzikom, kratkim stripom, karikaturom i amaterskim filmom.

Autor je romana Maloletnice su ukras sveta (2008), Na Savi treščina (2010) i Endemske vrste (2013). Bio je prisutan u zbornicima Najkraće priče (2009 i 2010) i Antidepresiv (2011).

Član je redakcije časopisa Omaja.