Tajana Poterjahin- Antonović


Tajana-Poterjahin-AntonovicTajana Poterjahin je rođena 1987. godine. Diplomirala je etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Detinjstvo je provela u Konarevu kraj Kraljeva. U detinjstvu pisala i objavljivala pesme, sa kojima je učestvovala na lokalnim i republičkim takmičenjima.

Do sada objavila dva romana: Isidor od ljubavi, 2008 i Mučitelj, 2013.