Keltske fibule


Ne bih želeo da se upuštam u istoriju ovog našeg podneblja, na kojem su se smenjivali kroz vekove razni narodi i kulture. To je stvar istoričara, mada se i oni ponekad ne slažu u nekim pitanjima. Pre izvesnog vremena čitao sam feljton u kojem objašnjavaju tj. pokušavaju da objasne fenomen sna.

Sa sigurnošću tvrdim da snovi ostavljaju neke logične posledice, samo što se ne može sa sigurnošću utvrditi šta će se dogoditi i kako. U mom selu živeo je jedna čovek, zvali su ga Laja. Ljudi su zazirali od njega, govorilo se da može da baci čini na marvinče i čoveka, a mogao je i da spase od raznih bolesti. Pričalo se, iako je bio nepismen čovek, da je znao šta se događalo u prošlosti i na kom mestu. Mnogi su bili skeptici i nisu verovali u te tvrdnje.

Pošteno da kažem, i ja sam zazirao od njega, ali mi se čini bezrazložno, jer on je meni ipak pomogao, a evo kako.

Postojala je prečica kojom smo išli u Sremsku Mitrovicu, polje se zove Lapotovac. Jednoga dana desi se da udružih sa njim, mada nerado, ali nisam smeo bežati bojeći se da mi nešto ne napakosti.

Kada smo bili otprilike na sredini tog polja, on zastade. Posmatrao je jedno uzvišenje. Pruži ruku desno i reče:

– Na onom uzvišenju nekada davno odigrala se strahovita bitka.

– A između koga? – upitah. Pošto sam bio završio osnovnu školu, ponešto sam znao o bitkama iz naše istorije.

– To ti ne bih znao reći, – reče on, – ali kada sam jedne noći prolazio ovuda čuo se strahoviti zveket oružja, jauk ranjenih, klicanje ratnika, njiska ranjenih konja. Stajao sam i slušao, mada ništa nisam video, kao da su se nečastive sile borile na tom brežuljku.

Završio se rat, ja sam radio kao traktorista na imanju na selu. Kad god bih orao to polje, uvek bih nalazio na tom brežuljku strelice, izlomljena i zarđala koplja i razne druge predmete meni nepoznatog porekla.

Onaj čovek davno je bio umro, bio sam ga gotovo izbrisao iz sećanja. Ali, jedne noći usnih ja njega. Stajali smo kod tog brežuljka i on mi reče:

– Na istočnoj strani Milutinove njive, koja se graniči sa ovim uzvišenjem, zakopaj, naći ćeš nešto. – Ali ne reče šta.

To proleće bilo je jako kišovito. Pretila je poplava tom našem polju, tj. Lapotovcu, trebalo je prokopati kanal da bi voda oticala. Jednog jutra nekolicina nas pođosmo da to prekopamo. Delom je prokop prelazio preko te Milutinove njive. Ja sam već bio zaboravio na onaj san, bila je kritična situacija, a radilo se ručno, ašovima i lopatama.

Najednom meni nešto zasvetle ispod ašova. Pogledah pažljivije: bio je to nekakav predmet, meni nepoznat, načinjen od srebra. Počeh ja pažljivije kopati i nađoh još pet komada. Nađoh još dva, samo veća, ličila su na narukvice, pa oko tri stotine perli (đinđuva) i još neke meni nepoznate stvari. Podsmevali mi se ostali, rekoše da je tu nekakva Ciganka zakopana.

Odnesem ja to u muzej u Sremsku Mitrovicu. Oni se sjatiše, ispostavilo se da su to bile srebrne fibule i dve narukvice od prefinjenog srebra. Ponudiše mi da to otkupe, upitaše za cenu, a ja, ne znajući vrednost, rekoh neku simboličnu sumu. Oni, međutim, sami proceniše da to vredi blizu sto hiljada.

Zinuh u čudu, jer to je bilo mojih desetak plata, a pošto sam tek bio ozidao kuću, stolariju nisam imao čime kupiti. Ja prihvatim, i bogami kupih za te pare svu stolariju.

Upitah kustosa muzeja, Petra Miloševića, od koga to potiče.

– Ne mogu ti sa sigurnošću reći dok ne ispitam, ali otprilike se radi o Keltima ili Sarmatima koji su nekada davno živeli na ovim prostorima, – reče on.

A kada sam se uselio u novu kuću, doneše oni meni pride sliku svetog Đorđa na platnu, nepoznatog slikara, koja krasi moju sobu.

Sa punom odgovornošću tvrdim da je sve ovako bilo, a to potvrđuju i one stvari koje se i danas nalaze u muzeju. Uvek kada slavim setim se Laje i pitam se da li sam možda nešto sudbinski vezan za njega, jer san se ostvario. Da li nekakvom slučajnošću? U to ne verujem. Izgleda da je Laja stvarno bio obdaren nekakvom posebnom sposobnošću, a siguran sam i da su ga se ljudi bezrazložno plašili, zazirući, valjda, od onoga što nisu mogli da shvate.

Milić Todorović